ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး (အတွဲ-၂) [Epi 29 watch MRTV-4

ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး (အတွဲ-၂) [Epi 29 | MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲ

ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး (အတွဲ-၂) [Epi 29 watch MRTV-4

Neru Tha Khin Khin Kyi (Volume-2) [Epi 28 / Seg 1]

They filmed and presented by “Perfect Film Production”.

Cast: Academy Le Aung Academy administrator Han Htoo Yan Academy Soe Myat Thuza Academy Soe Myat Nanda Valerie Ninanda glory you Saw Minya investigate Kan Zang Hein Shinmuela Jun Weiyan Lucas, the color of zeal military commander Htoo Mon A beautiful family Song Yoon Sang Thunpapaung, Christina The Academy is proud. Academy Sweet Smile Academy Wawa Aung Academy Khin Mo Mo Aye, prize poem Su Lin Shin Sowati Nan Chi Na Di Zaw, Ah Kyin Htoo continued attachment, Pinky May Hannah, The funeral procession Htae Kyaw Oliver and many actors…

Genre: Drama
Story: Maung Thein Sai
Screenplay and Director: Academy Zaw Myint Oo
Production: Forever Group & Perfect Film Production

Pyone Play YouTube Channel where you can watch your favorite MRTV-4 episodes in one place!
If you like good Myanmar movies, you can also download Pyone Play App for free…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *